Overige instrumenten

Graag halen we hier wat andere voorbeelden aan die onze aandacht trokken. Ze zijn niet allemaal direct ontwikkeld in relatie tot e-health, maar richten zich voornamelijk op het handelen.

KNMG toolkit

Artsenfederatie KNMG biedt een toolkit aan op haar website. Het betreft een online naslagwerk op het gebied van medische ethiek. Voor meer informatie klik hier.

Codes of conduct / gedragscodes

Kent u nog andere voorbeelden van praktische hulpmiddelen? Stuur ze naar patientparticipatie@nictiz.nl